Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Website Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Hướng dẫn Tổ chức Đại hội chi Đoàn


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 
Số:01/HD-ĐTN
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 08 năm 2010
HƯỚNG DẪN
Tổ chức đại hội chi đoàn
Căn cứ vào Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn của BCH Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường Cao Đẳng Công nghệ quy định và hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức đại hội chi đoàn như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Toàn bộ các hoạt động của đại hội chi đoàn phải thực hiện theo đúng Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các quy định của Trung ương Đoàn và của BCH Đoàn trường. 
2. Đại hội Chi đoàn có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau, bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo hoạt động của chi đoàn giữa 2 kỳ đại hội.
3. Việc tham gia đại hội là nhiệm vụ của mọi đoàn viên. BCH chi đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên, tránh ôm đồm công việc để không xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sinh hoạt chính trị quan trọng này. Đại hội chi đoàn chỉ tiến hành khi có ít nhất 2/3 số đoàn viên trong chi đoàn tham dự. 
4. Các UVBCH được phân công thay mặt BCH Đoàn trường chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, dự và đôn đốc, kiểm tra… đại hội của các chi đoàn HSSV theo liên chi đoàn khoa. Nếu bận công tác, phải ủy quyền cho một UVBCH khác thay mặt dự, chỉ đạo đại hội; tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng chi đoàn tổ chức đại hội mà không có đại diện chính thức của Đoàn cấp trên dự, chỉ đạo. 
5. Các UVBCH phải duyệt toàn bộ nội dung của đại hội của các chi đoàn, trong đó lưu ý các vấn đề: trang trí, các báo cáo, chương trình đại hội, nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới. 
6. Đại hội chi đoàn được tiến hành trong 1 buổi, tổ chức đại hội phải đảm bảo đúng giờ, nghiêm túc, ngắn gọn, đầy đủ, tiết kiệm. Đoàn viên dự đại hội phải mặc trang phục lịch sự ( khuyến khích mặc lễ phục: nữ áo dài; nam sơ mi trắng, quần sẫm màu, thắt cà vạt); phải gương mẫu, tự giác, không nói chuyện riêng, không làm việc riêng, không sử dụng bia rượu, thuốc lá. Phát huy dân chủ, ưu tiên cho việc thảo luận các báo cáo, tránh hiện tượng đại biểu mời phát biểu nhiều hơn đoàn viên trong chi đoàn.
II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
Để đại hội chi đoàn thành công, chi đoàn cần làm tốt công tác chuẩn bị, bao gồm: 
    - Lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị. 
    - BCH chi đoàn dự thảo báo cáo kết quả hoạt động chi đoàn trong nhiệm kỳ qua, bản kiểm điểm của BCH chi đoàn trong việc lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ qua; phương hướng hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới. Chuẩn bị đề án nhân sự BCH mới. Xây dựng các văn bản phục vụ đại hội: chương trình đại hội; kịch bản chi tiết; mẫu phiếu bầu; mẫu biên bản bầu cử; mẫu giấy mời, mẫu nghị quyết đại hội; mẫu biên bản đại hội. Phân công chuẩn bị trước ít nhất 3 ý kiến tham luận về các mảng học tập; đời sống, phong trào; rèn luyện đoàn viên. Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ xen giữa chương trình...
    - Đăng ký lịch tổ chức, báo cáo trình các tài liệu của đại hội tới GVCN, BCH liên chi đoàn. Đóng dấu của BCH đoàn trường vào các tờ phiếu bầu cử. Sau khi duyệt, nếu được GVCN, BCH LCĐ đồng ý mới được tiến hành đại hội.
    - Triệu tập Đoàn viên dự đại hội, phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong tổ chức đại hội (trang trí, chương trình chi tiết, các hoạt động trước, trong và sau đại hội,…) để đại hội chi đoàn thực sự là một sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên.
III. CÁCH THỨC TỔ CHỨC
- Thời gian: thời điểm tổ chức đại hội phải phù hợp quy định của Đoàn trường, thuận lợi cho đoàn viên của chi đoàn tham dự đầy đủ. 
     - Địa điểm: tổ chức tại phòng học.
    - Làm đơn mượn phòng học có chữ ký của GVCN gửi cán bộ phụ trách giảng đường ( nếu tổ chức ngoài giờ học). Nhớ cam kết giữ gìn trật tự, vệ sinh sạch sẽ, đền bù nếu gây mất, hỏng hóc thiết bị phòng học.
    - Khách mời: đại diện Đoàn cấp trên, GVCN, các chi đoàn bạn, các đơn vị kết nghĩa (nếu có).
    - Trang trí, đảm bảo các yêu cầu cơ bản: Cờ Tổ quốc, tượng Bác (hoặc ảnh Bác), cờ Đoàn (hoặc huy hiệu Đoàn). Chú ý: cờ Đoàn hoặc huy hiệu Đoàn không treo cao hơn cờ Tổ quốc; tượng hoặc ảnh Bác đặt chính giữa và không đặt cao hơn cờ Tổ quốc, cờ Đoàn.
IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
Đại hội chi đoàn tiến hành theo trình tự sau:
- Chào cờ- Quốc ca- Đoàn ca.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Bầu Đoàn chủ tịch đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký của đại hội.
- Đoàn chủ tịch công bố chương trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của Ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm Ban chấp hành.
- Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm.
- Đại diện cấp ủy chi bộ, Đoàn cấp trên, GVCN phát biểu ý kiến
- Đoàn chủ tịch công bố Ban chấp hành cũ hết nhiệm kỳ, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành mới; trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội ứng cử, đề cử vào danh sách bầu Ban chấp hành mới. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.
- Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, Ban chấp hành mới ra mắt.
- Đại hội tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên. Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, tiêu chuẩn của đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội ứng cử, đề cử vào danh sách bầu. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách bầu. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách bầu cử.
- Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.
- Tiến hành bầu cử, công bố kết quả.
- Khen thưởng (nếu có)
- Thông qua nghị quyết của đại hội.
- Bế mạc đại hội.
Trình tự trên có thể thay đổi khi một số bước đã được thực hiện trong đại hội nội bộ (trù bị).
V. NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA TỪNG BỘ PHẬN
1. Đoàn chủ tịch đại hội: điều hành đại hội theo chương trình đã được thảo luận, thống nhất; hướng dẫn cho đoàn viên thảo luận, biểu quyết văn kiện đại hội; lãnh đạo việc bầu cử, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách ứng cử; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội,… 
Đoàn chủ tịch cần phải là những đồng chí có khả năng tổ chức, điều hành, có uy tín và nắm chắc nguyên tắc điều lệ. Cơ cấu Đoàn chủ tịch nên có 3 đồng chí và có cả ủy viên BCH cũ, nhân sự dự kiến tham gia BCH mới. Việc bầu Đoàn chủ tịch tiến hành bằng hình thức biểu quyết. 
2. Thư ký đại hội: ghi biên bản đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong đại hội, giúp việc cho đoàn chủ tịch. Thư ký có 2 đồng chí và được Đoàn chủ tịch giới thiệu.
3. Tổ bầu cử: hướng dẫn thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, làm biên bản bầu cử. Tổ bầu cử thường gồm 3 đồng chí, được đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết. Các đồng chí có tên trong Danh sách bầu cử BCH không được tham gia làm việc trong Tổ bầu cử.
VI. VIỆC BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI
1. Nguyên tắc bầu cử trong đại hội: 
- Khi bầu cử hay biểu quyết phải có quá ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) hoặc quá ½ số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị. 
- Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lại của danh sách ứng cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội quyết định. 
- Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống. 
- Trường hợp số cuối cùng của số lượng người định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu nhất. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu. 
2. Bầu ban chấp hành mới: 
Bầu BCH mới được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín. Chi đoàn có từ 3 – 8 đoàn viên: bầu bí thư, nếu cần thiết có thể bầu thêm 01 phó bí thư. Chi đoàn có từ 9 đoàn viên trở lên: bầu 03 ủy viên BCH, trong đó có Bí thư và một Phó Bí thư. 
Đại hội chi đoàn bầu các ủy viên BCH. Việc phân công chức danh bí thư, phó bí thư do BCH mới quyết định trong hội nghị BCH (có ý kiến của GVCN và Bí thư liên chi đoàn).
- Sau đại hội, chậm nhất 1 tuần BCH chi đoàn tiến hành họp phân công nhiệm vụ các ủy viên BCH do bí thư chi đoàn cũ triệu tập. 
- Hồ sơ đề nghị Đoàn trường chuẩn y kết quả đại hội bao gồm: Biên bản đại hội chi đoàn; Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu BCH chi đoàn; Biên bản họp phân công BCH và Danh sách trích ngang BCH mới; Công văn đề nghị chuẩn y BCH chi đoàn khóa mới; Trích ngang Đại biểu dự đại hội đoàn cấp trên; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ và Phương hướng nhiệm kỳ mới. Hồ sơ trên đựng trong bì nhựa có nút và ghi rõ tên chi đoàn phía ngoài.
Hướng dẫn này được thực hiện từ năm học 2010– 2011 trở đi đối với cả các chi đoàn trong toàn trường. Đề nghị các chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện. Mọi thắc mắc xin liên hệ tại Văn phòng đoàn – Email: ngocvutrang@yahoo.com.vn Điện thoại: 0511.3530590
Nơi nhận:
- Chi uỷ, BGH (báo cáo)
- Đoàn ĐHĐN (báo cáo).
- Các Giáo viên chủ nhiệm (để phối hợp)
- Các liên chi, chi đoàn (thực hiện).
- Lưu VP
 
TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
VÕ QUANG TRƯỜNG
(Mẫu: Dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng)
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 
------------------------
Chi đoàn:........................
Nhiệm kỳ: 200... – 200...
Đà Nẵng, ngày 20 tháng 08 năm 2010
Dự thảo 
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
Phần thứ nhất
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
I. Đặc điểm, tình hình
- Nêu rõ đặc điểm tình hình của chi đoàn: thời gian sinh hoạt?số lượng?, nam, nữ? độ tuổi? dân tộc? Số lượng đoàn viên, thanh niên? .....
- Thuận lợi?
- Khó khăn?
II- Kết quả hoạt động
1- Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng
- Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt những chuyên đề gì? tổ chức các buổi học tập nghị quyết của Đảng, của Đoàn như thế nào? tham gia các buổi học tập chính trị, nghị quyết do trường tổ chức? tham gia các cuộc thi tìm hiểu? số lượng đoàn viên tham gia? kết quả ?ý thức của đoàn viên tham gia?
- Kết quả rèn luyện:
Tỷ lệ % xuất sắc, tốt? khá, TBK? TB? Yếu ?kỷ luật?
- Vấn đề tu dưỡng đạo đức, tác phong lối sống, sinh hoạt, ăn mặc, lời nói, ý thức tham gia các hoạt động chính trị, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước..v..v..
2- Phong trào thanh niên tình nguyện
2.1. Trong học tập
- Chi đoàn đã tổ chức những hoạt động gì để thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo? những mô hình tiên tiến, những gương sáng trong học tập, vượt khó vươn lên để học tập tốt.
- Tỷ lệ % giỏi, khá, TBK? TB? Yếu ?
- Số lượng đạt học bổng, đạt giải thi học sinh giỏi, khen thưởng?.v..v.
- Các kết quả đạt được khác?
2.2. Trong phong trào VH-VN, TDTT nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên
- Kết quả tham gia các hoạt động phong trào của chi đoàn, của Khoa, trung tâm, của Đoàn trường, nhà trường?
- Các kết quả đã đạt được khi tham gia?
- Các mô hình tổ chức các hoạt động phong trào của chi đoàn như tham quan, du lịch? ..v..v.
2.3. Trong xây dựng nếp sống văn hoá, bảo vệ môi trường sư phạm.
Chi đoàn đã tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trong giảng đường, KTX...như thế nào? ý thức bảo quản của công, giữ gìn an ninh trật tự của trường như thế nào? có những biện pháp gì để chống lại các biểu hiện tiêu cực như nói tục, chửi bậy, lối sống bê tha, rượu chè, tác phong ăn mặc...Kết quả?
2.4. Trong đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và tệ nạn ma tuý
Trong chi đoàn có biểu hiện các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, lô đề, ma túy không? Nếu có thì chi đoàn đã tổ chức và tham gia phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và ma tuý như thế nào? kết quả?
2.5. Trong hoạt động chung sức cùng cộng đồng
Chi đoàn đã hưởng ứng các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, trẻ em tàn tật, giúp bạn nghèo vượt khó, tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ hoặc vùng sâu vùng xa ...như thế nào? tỷ lệ đoàn viên tham gia? kết quả?
3- Công tác xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng.
Công tác đánh giá xếp loại đoàn viên như thế nào? Công tác bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên tiến bộ ra sao? Giới thiệu được bao nhiêu đoàn viên tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn về Đảng? kết nạp được bao nhiêu đoàn viên? Giới thiệu được bao nhiêu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng?
III- Đánh gía, kết luận
- Đánh giá tổng quát các kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của chi đoàn
- Những tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục
- Bài học kinh nghiệm.
- Kiến nghị, đề xuất.
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
I- Đặc điểm tình hình
- Thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và yêu cầu thực tế?
II- Phương hướng, trọng tâm công tác
1- Công tác rèn luyện, tư tưởng chính trị
- Mục tiêu: 
- Chỉ tiêu: 
- Giải pháp: 
2- Công tác học tập
- Mục tiêu: 
- Chỉ tiêu: 
- Giải pháp: 
3- Phong trào VHVN- TDTT
- Mục tiêu: 
- Chỉ tiêu: 
- Giải pháp:
4- Công tác hoạt động tình nguyện 
- Mục tiêu: 
- Chỉ tiêu: 
- Giải pháp:
5- Công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng: 
- Mục tiêu: 
- Chỉ tiêu: 
- Giải pháp: 
BCH CHI ĐOÀN ……… 
 
ĐOÀN TNCS HCM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
LIÊN CHI ĐOÀN …………………
BCH CHI ĐOÀN ………………….
-----***-----
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……… - NHIỆM KỲ ………………

Đà Nẵng, ngày ….. tháng …. năm 2010
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ ………………..
QUYẾT NGHỊ
1. Tán thành báo cáo phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010– 2011 do đồng chí …………………………. – UV BCH Lâm thời Chi Đoàn trình bày trước Đại hội.
2. Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của:
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
- ……………………………………………………………
và các ý kiến của đại biểu để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ và chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010– 2011. 
3. Đại hội bầu ra 5 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH Chi Đoàn 2010-2010
4. Giao cho BCH nhiệm kỳ 2010-2011 căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
5. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của Chi Đoàn nói riêng và Đoàn Trung tâm Phát triển phần mềm nói chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi đoàn nhiệm kỳ 2010- 2011


 
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH                                        T/M ĐOÀN THƯ KÝ

Nội dụng