Cơ Cấu Tổ Chức - Website Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Chuyên mục: Cơ Cấu Tổ Chức

Phân công nhiệm vụ các ban hoạt động


I.Ban Học tập, NCKH:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy công tác giảng dạy, học tập., nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng dạy trẻ và Đoàn viên thanh niên.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Cuộc vận động” Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”
- Tổ chức các Diễn đàn, Hội thảo, Hội nghị học tốt, Hội nghị NCKH, các hoạt động hướng nghiệp cho SVHS,…
- Xây dựng mô hình và cố vấn, hỗ trợ cho hoạt động của các CLB học thuật thuộc Đoàn TN, Hội Sinh Viên trường, ở các Liên chi đoàn như: CLB Tin học ứng dụng trong xây dựng, CLB Võ thuật, Câu lạc Bộ SYE, Câu Lạc Bộ Môi trường, Câu lạc Bộ Nhịp Sống trẻ
- Phối hợp tổ chức cuộc thi ROBOCON hàng năm ở cấp trường.
- Tổ chức các cuộc thi tay nghề cho SV,HS.
- Quản lý việc phát động đăng ký và thực hiện đề tài NCKH sinh viên, thi HSSV giỏi,…
II.Ban Phong trào VHVN,TDTT, Kỹ năng hoạt động:
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hội thi văn hóa, văn nghệ; các giải Thể dục thể thao cấp trường. Xây dựng, tập hợp các đội tuyển văn nghệ , thể thao tham gia các hoạt động của đoàn cấp trên.
- Phối hợp với Công đoàn trường trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.
- Tổ chức các hội nghị tập huấn cán bộ lớp, cán bộ Đoàn; các lớp tập huấn kỹ năng;Hội thi bí thư chi đoàn giỏi cấp trường định kỳ hàng năm.
- Xây dựng mô hình và cố vấn, hỗ trợ cho hoạt động của các CLB mang tính kỹ năng như : CLB SYE, Khiêu vũ, Võ thuật, Hùng biện,MC, Kỹ năng hoạt động Đoàn,…
- Tổ chức các Ngày hội hiến máu nhân đạo hàng năm;
- Phụ trách bản tin hoạt động, trang đoàn trường trên website của nhà trường. Thường xuyên cập nhật, biên tập, đăng tải, thông tin, thông báo, bài, ảnh về hoạt động của đoàn trường cũng như các đơn vị trực thuộc. Băng rôn, tờ rơi tuyên truyền cho các hoạt động.
III.Ban Công tác văn phòng, Xây dựng lực lượng, Thi đua khen thưởng, Tài chính:
- Thường trực văn phòng, tiếp nhận, xử lý công văn đi, đến. Quản lý Hồ sơ, công văn của BCH Đoàn trường. Quản lý sổ sinh hoạt chi đoan, sổ đoàn viên.
- Sắp xếp, xây dựng Lịch hoạt động hàng tuần.
- Làm thủ tục tiếp nhận Đoàn viên mới, thủ tục ra trường cho Đoàn viên tốt nghiệp. Thống kê, quản lý số lượng Đoàn viên, thanh niên các chi đoàn; việc cấp phát thẻ, sổ Đoàn viên.
- Tổ chức các lớp cảm tình đoàn và lễ kết nạp đoàn viên mới hàng năm.
- Tập hợp danh sách, lý lịch trích ngang, tóm tắt thành tích hoạt động của các đoàn viên ưu tú; lập danh sách đề nghị đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Danh sách giới thiệu các Chi bộ xem xét kết nạp Đảng.
- Theo dõi Báo cáo hoạt động hàng tháng của các liên chi, kiểm tra sổ sinh hoạt hàng tháng của các chi đoàn ( nộp định kỳ vào ngày đầu tiên mỗi tháng ). Thống kê kết quả, số lượng tham gia các hoạt động cấp Đoàn trường của các liên chi. Theo dõi lịch sinh hoạt tại cơ sở của các UV.BCH.Đoàn trường.
-  Phát hiện, tổng kết, xây dựng mô hình hoạt động cho Liên Chi, Chi Đoàn. Đặc biệt chú ý xây dựng mô hình hoạt động, nội dung sinh hoạt hàng tháng cho các lớp Sinh hoạt đối với các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ.
-  Xây dựng Bảng chấm điểm thi đua hàng năm đối với các liên chi trên cơ sở các báo cáo hoạt động tổ chức ở cấp liên chi cũng như các hoạt động tham gia với đoàn trường.
-  Quản lý cơ sở vật chất, tài sản; sử dụng an toàn và tiết kiệm các thiết bị, văn phòng phẩm của đoàn trường,
-  Quản lý việc thu chi, tài chính của đoàn trường.
-  Công tác đối ngoại, lễ tân. Tiếp xúc doanh nghiệp, vân động tài trợ.
IV.Ban phụ trách công tác Hội sinh viên, Tình nguyện xã hội:
-  Củng cố tổ chức các liên chi hội. chuẩn bị tiến tới tổ chức đại hội sinh viên trường.
- Thỉnh thị ý kiến chỉ đạo của BTV. Đoàn trường để tiến hành xây dựng đề án nhân sự; Phương hướng hoạt động cho Hội sinh viên trong nhiệm kỳ đến. Đảm bảo bám sát các định hướng chính trị cơ bản của Đoàn trường, đồng thời phải phát huy tính chủ động sáng tạo của tổ chức hội.
-về mặt hoat động, chú trọng tổ chức các hoạt động mang tính bề nổi. các festival, các sân chơi giải trí lành mạnh, hấp dẫn, thu hút, tập hợp đông đảo lực lượng thanh niên tham gia. Tạo các sân chơi cho sinh viên nội trú tại KTX.
-Củng cố các CLB đang hoạt động, thành lập một sổ CLB mới ở cấp trường và cấp Khoa trên cơ sở khảo sát, nghiên cứu một cách đầy đủ những nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên sinh viên. Các Ban hoạt động đóng vai trò cố vấn nội dung, mô hình hoạt động. Hội trực tiếp quản lý, điều hành và duy trì hoạt động về các mặt tổ chức, tài chính.
-  Công tác xã hội, tình nguyện;
- Xây dựng đội trang phục học đường, trực tiếp phụ trách, theo dõi hoạt động của Đội.
- Huy động lực lượng tham gia, phục vụ các hoạt động do Đoàn trường tổ chức( sân khấu, trang trí , âm thanh, ánh sáng, an ninh trật tự, bưng, bê, kê, dọn).
- Đầu mối huy động khẩn cấp lực lượng Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động không thường xuyên của trường, của đại học Đà Nẵng( phòng chống, khắc  phục hậu quả thiên tai; mít ting cổ động,…)
- Xây dựng các mô hình vận động Các đơn vị tài trợ học bổng cho HSSV nhân dịp năm học mới