Thông báo tuyển dụng công ty Samsung Display Việt Nam

Thông báo tuyển dụng công ty Samsung Display Việt Nam

03/05/2017

·        Thời gian: 08h00 – 17h00 ngày 09/5/2017;

·         Địa điểm: Trường CĐ Công Nghệ Đà Nẵng;

·         Hình thức tổ chức: Thi tuyển & phỏng vấn trực tiếp.

Kế hoạch:

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị phụ trách

1

25/04

SDV gửi BGH CĐ Công Nghệ Đà Nẵng kế hoạch & nội dung tuyển dụng để Nhà trường phê duyệt

SDV

2

26/04 ~ 07/05

CĐ Công Nghệ Đà Nẵng thông báo chương trình tuyển dụng của SDV đến các bạn sinh viên của trường. Lên danh sách sinh viên tham gia Hội thảo tuyển dụng và gửi về SDV (form mẫu như file đính kèm)

Nhà trường

3

08/5

Chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất (máy chiếu, hệ thống âm thanh, v.v) phục vụ Hội thảo tuyển dụng và Phỏng vấn trực tiếp

SDV - Nhà trường

4

09/5

Tổ chức hội thảo tuyển dụng & Thi tuyển, phỏng vấn sinh viên

SDV

5

15/5

Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng

SDV

6

15/06

Đón các sinh viên đỗ phỏng vấn ra SDV làm việc

SDV