Thông báo tổ chức Ngày hội iTECHDAY

Thông báo tổ chức Ngày hội iTECHDAY

19/10/2016
Bộ môn CNTT phối hợp với iCare Center tổ chức Ngày hội iTECHDAY gồm các nội dung sau:
- Chăm sóc, bảo trì, sửa chữa máy tính miễn phí cho sinh viên: Cả ngày 21/10 tại Tiền sảnh.
- Talkshow: Sứ mệnh cuộc đời giúp sinh viên thiết lập mục tiêu, tạo động lực học tập và xây dựng phương pháp học tập hiệu quả, dành cho Sinh viên năm nhất.8h tại Hội trường khu B
- Talkshow: Cách thức tiếp cận việc làm sau Tốt nghiệp dành cho sinh viên năm cuối. 14h30 tại Hội trường khu B
***Diễn giả CEO Nguyễn Quốc Đạt***