- Đoàn thanh niên

Chuyên mục: Hoạt động đoàn hội

Tìm hiểu về APEC với cuộc thi APEC Youth Challenges 2017

23/09/2017
APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (Asia- Pacific Economic Cooperation), thành lập năm 1989 tại Canberra- Australia nhằm khắc phục những khó khăn của chủ nghĩa toàn cầu hóa và liên kết các nền kinh tế phát triển trong khu vực.